Thứ bảy, 29/02/2020|
nhiệt liệt chào mừng năm học mới - quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
 • Bùi Huy Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0393840829
  • Email:
   huysonnamsai@gmail.com
 • Nguyễn Đức Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0979052348
  • Email:
   luongluongm2@gmail.com
 • Liễu Tiến sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0973474997
  • Email:
   tiensonsp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0385019479
  • Email:
   vanhientaphin@gmail.com