Monday, 28/11/2022|
tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học! Vì học sinh thân yêu. Xây dựng trường học hạnh phúc. Đổi mới và hội nhập
 • Liễu Tiến sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0973474997
  • Email:
   tiensonsp@gmail.com
 • Bùi Huy Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0393840829
  • Email:
   huysonnamsai@gmail.com
 • Nguyễn Đức Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0979052348
  • Email:
   luongluongm2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0385019479
  • Email:
   vanhientaphin@gmail.com