Thứ bảy, 31/07/2021|
nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2020 - 2021. tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học!
 • Đoàn Tuấn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916096662
  • Email:
   longtuansp@gmail.com
 • Nguyễn Đình Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984569346
  • Email:
   nguyendinhkiensp@gmail.com
 • Trần Thị Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382911766
  • Email:
   tranhuusapa@gmail.com
 • Hà Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0377065136
  • Email:
   hahang1990@gmail.com
 • Lê Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369148536
  • Email:
   thevanngoc@gmail.com
 • Thiều Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0347808182
  • Email:
   thieuhaiyen2009@gmil.com
 • Lý Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368132037
  • Email:
   Lyhungsp@gmail.com
 • Lương Ngọc Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355661627
  • Email:
   luongkhanhlinh2004@gmail.com
 • Đỗ Văn Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0385781092
  • Email:
   dovandanthanhkim@gmail.com
 • Lê Thắng Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968399583
  • Email:
   lethangtrung@gmail.com