Monday, 28/11/2022|
tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học! Vì học sinh thân yêu. Xây dựng trường học hạnh phúc. Đổi mới và hội nhập
 • Võ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0335029726
  • Email:
   vohuongsp78@gmail.com
 • Vũ Văn Hoành
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01235263962
  • Email:
   vuhoanh2001@gmail.com
 • Đỗ Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917044033
  • Email:
   dohaihgd@gmail.cpm
 • Đào Kim Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01296375251
  • Email:
   dinhsp79@gmail.com
 • Vũ Thị Soạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01679525036
  • Email:
   vusoansp@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969155842
  • Email:
   nguyenthuhangsapa@gmail.com