Saturday, 08/08/2020|
Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
 • Thiều Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0347808182
  • Email:
   thieuhaiyen2009@gmil.com
 • Lý Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368132037
  • Email:
   Lyhungsp@gmail.com
 • Lương Ngọc Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355661627
  • Email:
   luongkhanhlinh2004@gmail.com
 • Đỗ Văn Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0385781092
  • Email:
   dovandanthanhkim@gmail.com
 • Lê Thắng Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968399583
  • Email:
   lethangtrung@gmail.com
 • Ngô Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0372436170
  • Email:
   nhatlesp2016@gmail.com
 • Phạm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386497209
  • Email:
   manhhungsp2009@gmail.com