Saturday, 31/07/2021|
nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2020 - 2021. tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học!
 • Thiều Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0347808182
  • Email:
   thieuhaiyen2009@gmil.com
 • Lý Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368132037
  • Email:
   Lyhungsp@gmail.com
 • Lương Ngọc Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355661627
  • Email:
   luongkhanhlinh2004@gmail.com
 • Đỗ Văn Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0385781092
  • Email:
   dovandanthanhkim@gmail.com
 • Lê Thắng Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968399583
  • Email:
   lethangtrung@gmail.com
 • Ngô Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0372436170
  • Email:
   nhatlesp2016@gmail.com
 • Phạm Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386497209
  • Email:
   manhhungsp2009@gmail.com