Saturday, 29/02/2020|
nhiệt liệt chào mừng năm học mới - quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
 • Hoàng Thị Von
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366968440
  • Email:
   vonly.yb@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Điện thoại:
   01667185688
  • Email:
   thuha.kt199@gmail.com
 • Hoàng Thị Chiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   01683901866
  • Email:
   chiemht@gmail.com